Kroměříž

Noc literatury 2021 / Regiony ČR / Kroměříž

Knihovna Kroměřížska vás zve na 15. ročník Noci literatury. V Kroměříži se čte již po deváté.

Doprovodný program

Partneři akce

Další informace

Místa čtení

Knihovna Kroměřížska – Krylův koutek

Adresa: Slovanské náměstí 3920

Čas: 18:00 – 20:00

Interpret: Zaměstnanci knihovny

Kniha: „Ony“, „Doktor Mráz“, „Koala“, „Civilizace“

https://www.facebook.com/KnihovnaKromerizska/

Školní knihovna Arcibiskupského Gymnázia Kroměříž

Fotografie z akce