Sbor Českobratrské církve evangelické

Noc literatury 2021 / Praha / Sbor Českobratrské církve evangelické

Nachází se v prostoru bývalého vápencového lomu poblíž přírodní památky Branické skály. Budova ze smrkového dřeva byla postavena v letech 1947–1948 podle projektu architekta Pavla Bareše a měla sloužit pouze dočasně. Na stavbě se brigádnicky podíleli členové sboru. Plány na nahrazení kostela kamennou stavbou se však nikdy nerealizovaly a původní kostel slouží dodnes. V roce 1990 byla ke staršímu jádru přistavěna nová apsida z borového dřeva podle návrhu architekta Davida Vávry.

 

Modřanská 118, stanice Přístaviště
https://branik.evangnet.cz/

 

Kapacita: 45
WC: ano
Bezbariérový přístup: ano

©Archiv

HANUŠ BOR

čte Třetí svatba od Toma Lanoye (Radka Smejkalová / Argo 2020)

[wpify-mapy-cz id=“23736″]