Archiv bezpečnostních složek

Noc literatury 2021 / Praha / Archiv bezpečnostních složek

Archiv bezpečnostních složek vznikl zákonem v roce 2008 spolu s Ústavem pro studium totalitních režimů. Jeho nejdůležitějším úkolem je pečovat a zpřístupňovat archiválie vzniklé z činností bezpečnostních složek především z období komunistické totalitní moci. Současně plní povinnosti vůči ostatním českým úřadům. Důležitou agendou posledních let je rovněž dohledávání podkladů a psaní odborných stanovisek dle zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu. K dálkovému nahlížení do archiválií slouží od r. 2016 aplikace eBadatelna (https://www.ebadatelna.cz/).

 

Branické nám. 2, stanice Pobřežní cesta
https://www.abscr.cz/

 

Kapacita: 25
WC: ano
Bezbariérový přístup: ne

©Alena Hrbkovičová

ZUZANA ONUFRÁKOVÁ

čte Doktor Mráz od Denisy Fulmekové (Slovart 2018)

[wpify-mapy-cz id=“23740″]